รูปภาพการเรียน

งานจิตอาสา สอนนักเรียนเพาะเห็ด บ้านห้วยไผ่ จ.เพชรบุรี


เรียนเพาะเห็ด รุ่น 8 ธ.ค. 2556


เรียนเพาะเห็ด รุ่น 27 ตุลาคม 2556 / คลิกที่รูป


เรียนเพาะเห็ด รุ่น 29 กันยายน 2556 / คลิกที่รูป


เรียนเพาะเห็ด รุ่น 15 กันยายน 2556 / คลิกที่รูป


เรียนเพาะเห็ด รุ่น วันที่ 18 ส.ค. 2556 / คลิกที่รูป


เรียนเพาะเห็ด รุ่น วันที่ 28 ก.ค. 2556 / คลิกที่รูป


เรียนเพาะเห็ด รุ่น วันที่ 7 ก.ค. 2556 / คลิกที่รูป


เรียนเพาะเห็ด รุ่น วันที่ 25 พ.ค. 2556 / คลิกที่รูป


เรียนเพาะเห็ด รุ่น วันที่ 28 เม.ย. 2556


เรียนเพาะเห็ด รุ่น วันที่ 20 เม.ย. 2556


การสร้างเวป ไม่ใช่เรื่องยาก.
นอกจากการเพาะเห็ด..เรายังสอนให้รู้จักการใช้ประโยชน์
  จากการสร้างเวปเพื่อทำการตลาดให้กับเกษตร

อบรม ที่ จ.นนทบุรี
ไปบรรยายเรื่อง เห็ด ที่จังหวัดนนทบุรี ข้อมูลที่เรานำไป
นั้นมีดีและไม่เหมือนใคร  ชาวบ้านให้ความสนใจมากครับ

จากเชื้อเห็ด...ราดำเข้ามาควบคุม
ดูกันเล่นๆ กันก่อนครับ หากคิดจะเลี้ยงเห็ด ท่านจะต้องพบกับราดำและแมลงแบบนี้....ต้องมีการจัดการและแนวคิดใหม่ ปล่อยเป็นอย่างนี้ไม่ดีแน่
แมลงที่เข้ามา..และเชื้ออ่อนแรง
เห็ดออกดอก..แรกๆ ก็เป็นช่อดีครับ จากนั้นจะเป็นอย่างนี้...