เพาะเห็ดต้นทุนต่ำ

                 การเพาะเห็ดต้นทุนต่ำ มีแนวคิดที่จะสอนการเพาะเห็ด ให้ผู้ที่สนใจการเพาะเห็ดและต้องการผลิตก้อนเชื้อด้วยตนเอง โดยการสอนเพาะเห็ดต้นทุนต่ำนี้ เน้นให้ผู้เรียนลงมือทำจริง ทุกขั้นตอน โดยใช้อุปกรณ์แบบลูกทุ่ง เช่น การอัดก้อนด้วยมือ การนึ่งก้อนด้วยถัง 200 ลิตร การผสมขี้เลื่อยด้วยมือ ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้ลงมือทำเองทั้งหมด เพื่อที่จะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ของผู้เรียนเอง โดยมี คุณศรชัย แหวนสว่างเพ็ชร์ เป็นผู้สอนและวางหลักสูตรการสอน