ปุ๋ยมูลไส้เดือน


สวัสดีครับ ในเพจนี้จะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยใช้งาน  โดยมีจุดเริ่มต้นจากการสนใจการปลูกผักและต้องการผลิตปุ๋ยเพื่อนำมาใช้ในงาน  ทำให้ได้หันมาศึกษาการเลี้ยงไส้เดือนและติดตามดูพฤติกรรมของไส้เดือนอย่างใกล้ชิด นำความรู้ที่จากการอบรม มาปรับใช้ในแบบฉบับของเราเอง สำหรับการเลี้ยงไส้เดือนผมจำแนกเป็น 3 วัตถุประสงค์ดังนี้ 1.เลี้ยงเพื่อผลิตปุ๋ย
2. เลี้ยงเพื่อเพิ่มจำนวน 3. เลี้ยงเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์ 

เรามารู้จักไส้เดือนกันก่อนครับ  สายพันธุ์ที่นำมาใช้ในการเลี้ยงเพื่อผลิตปุ๋ย คือ พันธุ์ AF , ไทเกอร์ และ บลู ซึ่งกินเก่ง สร้างมูลเก่งและขยายพันธุ์ได้เร็ว
พันธุ์ไส้เดือนที่ใช้เลี้ยงเพื่อเก็บมูล

          ผมจะไม่ขอเล่าในเชิงชีววิทยามากนักครับ เพียงรู้จักว่า ไส้เดือนที่เราเลี้ยงนั้น มีสองเพศในตัวเดียวกัน แต่ไม่สามารถขยายพันธุ์ด้วยตัวมันเองได้ ต้องอาศัยคู่ในการขยายพันธุ์ ไส้เดือนเมื่อพร้อมขายพันธุ์จะมีปล้องบวมๆ เรียกว่า ไคเคลัม อยู่บริเวณส่วนหัวครับ และขยายพันธุ์โดยสร้างถุงเก็บตัวอ่อน เรียกกันว่า โคคูน เมื่อ โคคูน ได้รับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมจะเกิดตัวไส้เดือนคล้ายเส้นด้ายสีขาว และเติบโตเป็นไส้เดือนสีแดงในเวลาต่อมา  ไส้เดือนไม่กัดครับ เพราะไม่มีฟัน ใช้ปากดูดอาหารและส่งผ่านลำไส้และถ่ายออกมา สามารถรับรู้แสงและมีประสาทสัมผัสในการหาอาหารที่ดีมาก


มูลวัวที่ตากแห้งแล้วครับ
การเลี้ยงไส้เดือน มีส่วนสำคัญ 2 ส่วนครับ คือ  บ้าน (bedding) และ อาหารครับ การเลี้ยงของผมจะใช้เลี้ยงด้วยมูลสัตว์ (มูลวัว)  ไส้เดือนจะอาศัยอยู่ในมูลวัวและดูดกินมูลวัวเป็นอาหารด้วย *** บ้านคืออาหาร  อาหารคือบ้าน***  จากที่เคยทดลองเลี้ยงด้วยมูลม้า ก็ถือว่าใช้ได้ครับแต่มูลไส้เดือนที่ได้จะมีหญ้าปะปนอยู่มาก ไม่ละเอียดสวยเหมือนเลี้ยงด้วยมูลวัวครับ

(ยังไม่จบครับ เดี๋ยวจะมาเล่าวิธีเตรียมมูลวัวต่อ)