แบบการวางก้อนเห็ด


ชั้นวางก้อนเห็ด วัสดุที่ใช้ ไม้ไผ่และอิฐบล็อก
ขั้นตอนการสร้างไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องใช้เครื่องมือหนัก และมีความคงทน นิยมใช้กันทั่วไป


การวางชั้นด้วยไม้...จะเห็นว่ามีการเทปากของก้อนเชื้อลงเล็กน้อย
เพื่อกันไม่ให้น้ำเข้าไปในก้อนเห็ดมากไป ซึ่งหากน้ำเข้าไปขังมากไปอาจจะทำให้ก้อนเชื้อไม่เดินและก้อนเน่าได้