เพาะเห็ดต้นทุนต่ำ

                 การเพาะเห็ดต้นทุนต่ำ มีแนวคิดที่จะสอนการเพาะเห็ด ให้ผู้ที่สนใจการเพาะเห็ดและต้องการผลิตก้อนเชื้อด้วยตนเอง โดยการสอนเพาะเห็ดต้นทุนต่ำนี้ เน้นให้ผู้เรียนลงมือทำจริง ทุกขั้นตอน โดยใช้อุปกรณ์แบบลูกทุ่ง เช่น การอัดก้อนด้วยมือ การนึ่งก้อนด้วยถัง 200 ลิตร การผสมขี้เลื่อยด้วยมือ ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้ลงมือทำเองทั้งหมด เพื่อที่จะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ของผู้เรียนเอง โดยมี คุณศรชัย แหวนสว่างเพ็ชร์ เป็นผู้สอนและวางหลักสูตรการสอน


บ้านเรือนน้อย นครปฐม

เปิดสอนการเพาะเห็ด (การผลิตก้อนเชื้อ)ให้กับบุคคลทั่วไป 
ค่าเรียน/ค่าอุปกรณ์ ท่านละ 1,400 บาท 

เปิดสอนทุกเสาร์ - อาทิตย์

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ 087-9994132
หร 

การเรียนรู้เพาะเห็ดที่บ้านเรือนน้อย จ.นครปฐม
 8.00 น. แนะนำกิจกรรมและแหล่งจำหน่ายอุปกรณ์เพาะเห็ด
8.30 น. เริ่มผสมขี้เลื่อยและเตรียมส่วนผสม ด้วยมือและอุปกรณ์ผสม (ขี้เลื่อย 25 กิโลกรัม)
10.00 น. อัดก้อนเชื้อด้วยมือ(ขี้เลื่อย 25 กิโลกรัม)
11.00 น. เรียงก้อนเห็ดลงถังและนึ่งก้อนเห็ด (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง)
- ขั้นตอนการนึ่งและขั้นตอนการใช้งานชุดแก๊ส

 12.00 น.  รับประทานอาหาร
 12.30 เรียนรู้ธรรมชาติของเห็ด, ปัจจัยการเพาะเลี้ยงเห็ด,
ระบบสร้างความชื้นในโรงเรือน,พฤติกรรมการดอก,
การเปิดดอก,การเก็บดอกเห็ดและแนวทำเห็ดคุณภาพ
15.00 น.  การหยอดเชื้อเห็ด
15.30 น.  สรุปกิจกรรมและสอบถามเพิ่มเติม
16.00 น.  จบครับ

หมายเหตุ    การผลิตก้อนเชื้อเห็ดแบบลูกทุ่ง ท่านจะได้ก้อนเชื้อที่ท่านทำกลับไปทั้งหมด พร้อมหัวเชื้อสำหรับหยอดเชื้อ

***เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด สามารถติดต่อนัดหมาย
การเรียน]ได้ตามควา่มสะดวกของผู้เรียนโดยจะเปิดในทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ครับจุดเริ่มต้นของเรา(เพาะเห็ด บ้านเรือนน้อย)

                   เริ่มต้นจากการที่ตัวเรามีความสนใจ ในเรื่องของเห็ด เนื่องจากที่บ้าน(พ่อตา) รับก้อนมาเปิดดอกขาย และพบว่า เห็ดเป็นที่นิยมและขายดีมาก จึงเริ่มลงมือศึกษาหาความรู้จากที่ต่าง ๆ ทั้งจากฟาร์มที่เราไปรับก้อนเชื้อ ซึ่งแต่ละที่ก็จะแนะนำไม่เหมือนกัน เราก็เอาข้อมูลมาผสมผสานกันไป แต่ในความคิดเราก็ต้องการรู้ว่าก้อนเห็ดผลิตอย่างไร จะขอเข้าไปเรียนตามฟาร์มแบบเด็กฝึกงาน ขอความรู้ ก็ไม่มีเปิดสอน
จนกระทั่งได้ไปอบรมจากบ้านเห็ด กรุงเทพฯ เมื่อจบมาก็สนใจที่จะทดลองทำแบบเป็นจริงเป็นจัง ก็เกิดปัญหาว่า เราจะเริ่มอย่างไรและจะแบ่งซื้ออุปกรณ์ได้อย่างไร ก็ลองผิดลองถูก มาเรื่อยจนทราบถึงแหล่งการซื้ออุปกรณ์ต่างๆ สำหรับทำเห็ดและได้ทดลองเพาะเห็ดอย่างจริงจังด้วยตนเอง ซึ่งทำคนเดียวใช้ แรงและความรู้ที่มี(เหนื่อยมาก) เริ่มต้นด้วยต้นทุนต่ำจริงๆ (ทำมือล้วนๆ ) โดยมีภรรยาและลูกเป็นแรงใจ  กระทั่งวันนี้ จึงมีแนวคิดที่จะสอน ให้กับผู้ที่สนใจและพร้อมที่จะพบกับความเหนื่อย แต่สิงที่ท่านจะได้หลังจากอบรม ผมรับรองว่าคุ้มค่าครับ


รูปด้านซ้ายนี้ เป็นก้อนเชื่อเห็ดที่ผลิต ด้วยต้นทุนต่ำจริงๆ แต่ต้องเหนื่อยกันหน่อยครับอุปกรณ์สำหรับผู้เริ่มต้น..แบบลูกทุ่ง เรียกได้ว่าเป็นถังครูครับ หากท่านสำเร็จการทำเห็ดจากถังนี้ได้...นั่นหมายถึง ท่านผ่านแล้วครับ ต่อไปท่านก็สามารถลงทุนใน สเกลที่ใหญ่ขึ้นได้ครับ

ผลงานของผู้เรียนเพาะเห็ดแบบลูกทุ่ง

ผู้สนใจการเพาะเห็ดและเข้ามาปรึกษากับบ้านเรือนน้อย ได้ทดลองทำเองที่บ้านแบบลูกทุ่ง รู้หลักการและวิธีการแล้วก็สามารถปรับให้เหมาะสมกับตัวเราเองได้ ตอนนี้ผลิตก้อนเองได้แล้วและเชื้อก็เดินดีครับ

         

ผู้เรียนออกแบบตะแกรงนึ่งเองด้วยครับ 


ปัจจัยที่ต้องควบคุม


              ปัจจัย เรื่องอากาศ ความชื้น และอุณหภูมิ  สิ่งเหล่านี้ต้องควบคุมให้ได้ครับ ซึ่งเห็ดแต่ละชนิดก็มีความต้องการที่แตกต่างกันออกไปเช่น เห็ดนางฟ้าภูฐาน ต้องการอุณหภมิ 25 องศา ความชื้น 80% แต่ในความเป็นจริง ไม่ต้องเจาะจงตรงตามหลักมากนักครับการสร้างความชื้นในโรงเพาะเห็ด อุปกรณ์ ULEM น่าสนใจครับเป็นสินค้าของบ้านเห็ด สามารถสร้างละอองขนาดเล็กกระจายในอากาศและตั้งเวลาในการทำงานได้  ละอองน้ำเป็นฝอยขนาดเล็ก จะไม่กระจายเข้าสู่ก้อนเห็ดแบบการรดน้ำด้วยสายยางและสปริงเกอร์  ไม่อุดตัน การใช้งานที่มีการควบคุมอย่างถูกต้องจะสามารถใช้งานได้ยาวนานครับ

แบบการวางก้อนเห็ด


ชั้นวางก้อนเห็ด วัสดุที่ใช้ ไม้ไผ่และอิฐบล็อก
ขั้นตอนการสร้างไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องใช้เครื่องมือหนัก และมีความคงทน นิยมใช้กันทั่วไป


การวางชั้นด้วยไม้...จะเห็นว่ามีการเทปากของก้อนเชื้อลงเล็กน้อย
เพื่อกันไม่ให้น้ำเข้าไปในก้อนเห็ดมากไป ซึ่งหากน้ำเข้าไปขังมากไปอาจจะทำให้ก้อนเชื้อไม่เดินและก้อนเน่าได้