ผลิตเห็ดคุณภาพ

          การเพาะเลี้ยงเห็ด ต้องหาตลาดให้ได้ก่อนครับ เมื่อเราเริ่มเพาะเลี้ยงโดยรับก้อน
มาเปิดดอกแล้วเห็นว่า ขายได้ และตัดสินใจว่าเป็นอาชีพที่น่าลงทุนทำ ก็สามารถรับก้อน
มาเพิ่ม ขยายการเพาะเลี้ยงได้แต่ต้องได้ต้นทุนก้อนที่ไม่สูงไม่ควรเกิน 4 บาท เพราะราคา
เห็ดที่ซื้อขายกันอยู่ราคาไม่สูงมาก ข้อหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงคือ ต้องขายเห็ดให้ได้ราคาด้วย
เช่น โลละ 60 - 100 บาท หรือขายปลีกเองจะได้มากกว่า เราต้องลดต้นทุนในเรื่อง
ก้อนเชื้อครับหรือหากสามารถทำก้อนเชื้อเองได้ก็จะสามารถควบคุมกำหนดการออดดอกได้
โดยเริ่มจากเล็ก ๆ ลงทุนอุปกรณ์และวัสดุพร้อมทำก้อนเชื้อ ประมาณ 6000 บาท
เมื่อเรามีก้อนเชื้อ เราก็มีเห็ด การทำก้อนเชื้อไม่ยากครับแต่ต้องมีคนช่วย คนเดียวจะเหนื่อยมาก
เราทำวันละ 100 ก้อนเฉพาะ เสาร์-อาทิตย์ หรือที่เราว่างก็ได้ เราก็จะมีเห็ดขายทุกอาทิตย์ครับ
หากเราทำทุกวันเราจะมีเห็ดขายทุกวัน ทำเล็กๆ ครับ เราจะดูแลได้...การที่รับก้อนเห็ดมา
เพาะเลี้ยงเห็ดจำนวนมากและมีผลผลิตดีในช่วงแรก ต่อมาพบว่าไม่มีเห็ดออกหรือมีออก
เป็นบ้างก้อน ทำให้เหนื่อยกับการดูแลก้อน และเก็บเห็ดไม่ได้จำนวนเหมือนครั้งแรก
ผมเห็นว่ามันไม่คุ้มค่าครับ ผมมีแนวทางที่ว่า มีเห็ดเพียงร้อยก้อนแต่ได้ผลผลิตสิบโล
ดีกว่ามี 1000 ก้อนแต่เก็บได้เพียงไม่กี่โลและเมื่อทำเห็ดได้มีคุณภาพ ไม่มีโรค ไม่มีแมลง
มีคุณค่า ก็ควรจะขายได้ราคามากขึ้นด้วย เรียกว่า การทำเห็ด crop 1 ครับ แล้วเราจะไม่ต้อง
มาเหนื่อยกับการป้องกันโรค ราต่างๆ ก้อนเน่าและแมลงครับ และเมื่อเรามีก้อนเห็ดก็เปิด
บ้านเราให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้คนที่สนใจเข้าศึกษาและเปิดสอนครับ ผมเชื่อว่าท่านจะได้
มากกว่าการขายเห็ดครับ โดยที่ไม่ต้องเลิกจากการประจำ ทำในสเกลที่เราดูแลได้ ควบคุมได้

เห็ดคุณภาพ  CROP 1

เห็ด crop 1 คืออะไร  เห็ดที่ออกจากก้อนเชื้อเป็นช่อแรกหรือเป็นผลผลิตแรกของก้อนเชื้อนั้น มีคุณภาพดีที่สุด มีลักษณะช่อที่สวยงาม ก้านดอกขาว สวย, ดอกมีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักดี มีคุณค่าทางโภชนาการ ดีต่อสุขภาพและมีความอร่อย เนื่องจากมาจากเชื้อเห็ดที่แข็งแรงและพร้อมที่จะออกดอกเพื่อขยายพันธ์ตามธรรมชาติ การออกดอกในลักษณะนี้สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดี ก้อนเชื้อมีความสะอาด ไม่มีเชื้อราอื่นๆ มาปน ไม่มีแมลงและไม่ต้องใช่ยาบำรุงต่างๆ  เรียกกันว่า เห็ด CROP 1  เรียกอย่างชาวบ้านกันว่า เห็ดสาวแรกรุ่น