จุดเริ่มต้นของเรา(เพาะเห็ด บ้านเรือนน้อย)

                   เริ่มต้นจากการที่ตัวเรามีความสนใจ ในเรื่องของเห็ด เนื่องจากที่บ้าน(พ่อตา) รับก้อนมาเปิดดอกขาย และพบว่า เห็ดเป็นที่นิยมและขายดีมาก จึงเริ่มลงมือศึกษาหาความรู้จากที่ต่าง ๆ ทั้งจากฟาร์มที่เราไปรับก้อนเชื้อ ซึ่งแต่ละที่ก็จะแนะนำไม่เหมือนกัน เราก็เอาข้อมูลมาผสมผสานกันไป แต่ในความคิดเราก็ต้องการรู้ว่าก้อนเห็ดผลิตอย่างไร จะขอเข้าไปเรียนตามฟาร์มแบบเด็กฝึกงาน ขอความรู้ ก็ไม่มีเปิดสอน
จนกระทั่งได้ไปอบรมจากบ้านเห็ด กรุงเทพฯ เมื่อจบมาก็สนใจที่จะทดลองทำแบบเป็นจริงเป็นจัง ก็เกิดปัญหาว่า เราจะเริ่มอย่างไรและจะแบ่งซื้ออุปกรณ์ได้อย่างไร ก็ลองผิดลองถูก มาเรื่อยจนทราบถึงแหล่งการซื้ออุปกรณ์ต่างๆ สำหรับทำเห็ดและได้ทดลองเพาะเห็ดอย่างจริงจังด้วยตนเอง ซึ่งทำคนเดียวใช้ แรงและความรู้ที่มี(เหนื่อยมาก) เริ่มต้นด้วยต้นทุนต่ำจริงๆ (ทำมือล้วนๆ ) โดยมีภรรยาและลูกเป็นแรงใจ  กระทั่งวันนี้ จึงมีแนวคิดที่จะสอน ให้กับผู้ที่สนใจและพร้อมที่จะพบกับความเหนื่อย แต่สิงที่ท่านจะได้หลังจากอบรม ผมรับรองว่าคุ้มค่าครับ


รูปด้านซ้ายนี้ เป็นก้อนเชื่อเห็ดที่ผลิต ด้วยต้นทุนต่ำจริงๆ แต่ต้องเหนื่อยกันหน่อยครับอุปกรณ์สำหรับผู้เริ่มต้น..แบบลูกทุ่ง เรียกได้ว่าเป็นถังครูครับ หากท่านสำเร็จการทำเห็ดจากถังนี้ได้...นั่นหมายถึง ท่านผ่านแล้วครับ ต่อไปท่านก็สามารถลงทุนใน สเกลที่ใหญ่ขึ้นได้ครับ