การนึ่งแบบลูกทุ่ง


การนึ่งเห็ดด้วยถัง 200 ลิตร นับเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ เพาะเห็ดที่สามารถหาอุปกรณ์ได้ง่ายและประหยัด แต่ในปัจจุบันก็ได้มีการพัฒนาออกแบบการนึ่งในหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับความสะดวกและความนิยมที่แตกต่างกันไป
การนึ่งก้อนเชื้อด้วยถัง 200 ลิตร (นึ่งก้อนก่อนหยอดเชื้อเห็ด...เพื่อทำให้เชื้อราอื่นๆ สงบลง)
อุปกรณ์ประกอบด้วย 1. ถังเหล็ก 200 ลิตร 2.วัสดุพลาสติกทนความร้อน 3. หัวแก๊ส KB10 4. ถังแก๊ส
5. ตะแกรงรองก้นถัง สูง 12 ซม.
1. เตรียมอุปกรณ์นึ่งให้พร้อม *บริเวณนึ่งไม่ควรมีลมพัด เนื่องจากจะส่งผลถึงความสม่ำเสมอของของไฟ
2. วางตะแกรงลงก้นถังแล้วใส่น้ำไม่เกินตะแกรง (ประมาณ 10 ซม.)
3. นำก้อนเห็ดเรียงลงใส่ถัง
4. คลุมถังให้เรียบร้อย *หากมีตัววัดอุณหภูมิ ให้ใส่ลงในถังให้เรียบร้อย จะช่วยให้สามารถควบคุมความร้อนและช่วงเวลาได้สะดวกขึ้น
5. จุดไฟนึ่งก้อน ใช้เวลา ประมาณสามชั่วโมง *ในช่วงแรกควรใช้ไฟอ่อน เพื่อให้เหล็กได้ขยายตัว แล้วค่อยๆ ปรับไฟขึ้น
* อุณหภูมิ(ในก้อน) การนึ่งจะอยู่ที่ 94-98 องศา
6. เมื่อครบเวลา ปิดแก๊สให้เรียบร้อย หากมีเวลา ให้ปล่อยทิ้งไว้ให้ก้อนเย็นตัวลงเอง 1 คืน หากยังไม่นำพลาสติกคลุมออก อุณหภูมิจะลดลงอย่างช้า ๆ , หากต้องการหยอดเชื้อทันที ให้นำออกจากหม้อนึ่ง (ตอนนี้ความร้อนยังสูงมาก ต้องระวังครับ) แล้วนำมาพึ่งให้ก้อนเย็นลง สามารถใช้พัดลมช่วยได้