บ้านเรือนน้อย นครปฐม

เปิดสอนการเพาะเห็ด (การผลิตก้อนเชื้อ)ให้กับบุคคลทั่วไป 
ค่าเรียน/ค่าอุปกรณ์ ท่านละ 1,600 บาท (เรียนรอบละ 8 ท่าน)
วันอาทิตย์ที่  10 มิถุนายน 2561

สนใจลงทะเบียนในกล่องข้อความครับ
หรือติดต่อที่ อีเมลล์ sornhed@gmail.com
หร สนใจเข้าเรียนรู้การเพาะเห็ดลงทะเบียนในกล่องข้อความครับ
ติดต่อสอบถามที่  087-9994132 ศรชัย
การเรียนรู้เพาะเห็ดที่บ้านเรือนน้อย จ.นครปฐม
 8.00 น. แนะนำกิจกรรมและแหล่งจำหน่ายอุปกรณ์เพาะเห็ด
8.30 น. เริ่มผสมขี้เลื่อยและเตรียมส่วนผสม ด้วยมือและอุปกรณ์ผสม (ขี้เลื่อย 50 กิโลกรัม)
10.00 น. อัดก้อนเชื้อด้วยมือ(ขี้เลื่อย 50 กิโลกรัม)
11.00 น. เรียงก้อนเห็ดลงถังและนึ่งก้อนเห็ด (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง)

11.30 น.  ขั้นตอนการเขี่ยเชื้อเห็ด จากดอกลงวุ้นและจากวุ้นลงฟ่าง 

12.00 น.  รับประทานอาหาร
 12.30 เรียนรู้ธรรมชาติของเห็ด, ปัจจัยการเพาะเลี้ยงเห็ด,
ระบบสร้างความชื้นในโรงเรือน,พฤติกรรมการดอก,
การเปิดดอก,การเก็บดอกเห็ดและแนวทำเห็ดคุณภาพ
15.00 น.  การหยอดเชื้อเห็ด
15.30 น.  สรุปกิจกรรมและสอบถามเพิ่มเติม
16.00 น.  จบครับ

หมายเหตุ    การผลิตก้อนเชื้อเห็ดด้วยตัวท่านเองและท่านจะได้ก้อนเชื้อ
ที่ท่านอัดก้อนกลับไปสังเกตการเจริญของเชื้อราจำนวน 10 ก้อน / เชื้อเห็ด 1 ขวด / แป้นเห็ด 1 ชุด
ท่านที่ลงทะเบียนเรียน 2 หลักสูตร จะได้รับชุดเขี่ยเชื้อ ประกอบด้วย
เข็มเขี่ยเชื้อ, ตะเกียงแอลกอฮอล์, เหล็กแคะเชื้อ
และแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซนต์ / ท่าน