การผสมขี้เลื่อย

การเตรียมวัสดุเพาะ โดยใช้ขี้เลื่อยผสมกับส่วนผสมต่าง ๆ ดังนี้
ขี้เลื่อย 100 กิโลกรัม
รำละเอียด 5 กิโลกรัม
ยิปซั่ม 2 กิโลกรัม
น้ำตาลทรายแดง 1.5 กิโลกรัม
ปูนขาว 1 กิโลกรัม
ดีเกลือ 0.2 กิโลกรัม
ขั้นตอนการผสมขี้เลื่อย (ผสมให้ส่วนผสมต่างๆ เข้ากันได้ดี)
1. เตรียมขี้เลื่อยแห้ง * ขี้เลื่อยนิยมใช้ขี้เลื่อยจากไม้ยางพารา ,สำหรับไม้เบญจพรรณก็สามารถทำได้ ในส่วนที่เป็นเปลือกไม้หนาจะต้องนำออก
2. นำส่วนผสมอาหารเห็ดมาคลุกผสมให้เข้ากัน เมื่อเข้ากันแล้วให้นำมาร่อน เพื่อคัดวัสดุหยาบ (รำก้อน,ปูนขาว,น้ำตาลทรายแดง,ยิปซั่ม ) ก่อนนำไปผสม
3. คลุกผสมขี้เลื่อยกับส่วนผสมอาหารเห็ด ให้เข้ากัน (ค่อยๆ ใส่ทีละน้อยครับ) จนกระทั่งเข้ากันดีเป็นสีเดียวกัน
4. ผสมน้ำเพื่อให้วัสดุเพาะมีความชื้น โดยการประมาณ (ขั้นตอนนี้ต้องฝึกฝนครับ จะมีความเข้าใจ) ให้วัสดุเพาะจับกันเป็นก้อนได้พอสมควร *หากทดสอบกำขี้เลื่อยแล้วเป็นน้ำไหลตามมือ แสดงว่ามีน้ำมากไป ไม่ดีครับ