ผลงานของผู้เรียนเพาะเห็ดแบบลูกทุ่ง

ผู้สนใจการเพาะเห็ดและเข้ามาปรึกษากับบ้านเรือนน้อย ได้ทดลองทำเองที่บ้านแบบลูกทุ่ง รู้หลักการและวิธีการแล้วก็สามารถปรับให้เหมาะสมกับตัวเราเองได้ ตอนนี้ผลิตก้อนเองได้แล้วและเชื้อก็เดินดีครับ

         

ผู้เรียนออกแบบตะแกรงนึ่งเองด้วยครับ