การนึ่งฆ่าเชื้อ

การใช้งานหม้อนึ่งความดันเพื่อฆ่าเชื้อ  ต้องไม่ประมาทและคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่ง การฆ่าเชื้อแบบสเตอริไรด์ sterilize  คือ การฆ่าเชื้อด้วยอุณหภูมิ 121 องศา เป็นเวลา 15-20 นาที จะสามารถฆ่าเชื้อที่กำลังเจริญเติบโตและในรูปของสปอร์ได้
1.      จัดเตรียมหม้อนึ่งความดันและตรวจเช็คอุปกรณ์ชุดแก๊สให้เรียบร้อย
2.      ใส่น้ำลงในหม้อนึ่งความดัน
3.      นำสิ่งที่จะฆ่าเชื้อใส่ให้เรียบร้อย
4.      ปิดฝาครอบและล็อคให้สนิทและแน่น ไม่มีไอลอดออกมาได้ในขณะใช้งาน การขันตัวล็อคให้สลับขันเป็นคู่ตรงข้ามกัน ตรวจเช็ควาวล์ด้วยว่าได้เปิดเรียบร้อยแล้ว
5.      จุดไฟโดยใช้ไฟเบาในช่วงแรก ให้เหล็กได้ขยายตัว , เพิ่มแรงไฟ เพื่อให้น้ำเดือด(ไฟจะมีผลต่อความดันและช่วงระยะเวลา)  เมื่อน้ำเดือด ที่เกจวัดอุณหภูมิจะได้ 100 องศา ไอน้ำจะพุ่งตรง ถ้าสังเกตไอน้ำออกไม่สม่ำเสมอ เพิ่มไฟให้แรงขึ้น เมื่อไอน้ำและอุณหภูมิคงที่แล้ว ทำการปิดวาวล์ปล่อยอากาศ อุณหภูมิและความดันจะเพิ่มขึ้นอย่างสัมพันธ์กัน จนกระทั่ง ความดัน15 ปอนด์จะได้อุณหภูมิ 121 องศา แสดงว่าใช้ได้ ให้ปรับความดันไว้ที่ 17-18 องศา ในระหว่างนี้ต้องคอยปรับไฟให้เหมาะสมเพื่อควบคุมความดัน เมื่อได้ความดัน 17-18 ปอนด์คงที่แล้ว จับเวลาการนึ่ง 30 นาที
6.      เมื่อครบ 30 นาที ให้ดับไฟและปล่อยอากาศออกอย่างช้าๆ จนกระทั่งความดันเป็นศูนย์  จึงเปิดหม้อนึ่งความดันออก

******หากทิ้งไว้นานจนหม้อนึ่งเย็น จะทำให้เปิดไม่ออก หากเกิดอาการนี้ ให้จุดไฟให้หม้อนึ่งร้อน จะสามารถเปิดได้โดยง่าย****