การเขี่ยเชื้อ

การเขี่ยเชื้อ
สปอร์  เส้นใย  สะสมอาหารเป็นดอกเห็ด(ดอกเห็ดเป็นเส้ยใยขั้นที่สอง) ดอกเห็ดจะกลายเป็นเส้นใย เมื่อไม่ได้รับออกซิเจน  เราเขี่ยเชื้อ คือเราขังดอกเห็ดไว้ เมื่อคาร์บอนไดมากขึ้น ดอกเห็ดจะกลายเป็นเส้นใยและออกซิเจนจะทำให้เส้นใยเป็นดอกเห็ด
·       การคัดพันธุ์ดอกเห็ด ไม่ใช้ดอกแก่ จะเป็นดอกตูมก้านสวย จะเขี่ยเชื้อชิ้นเล็กๆ เท่าเม็ดถั่วเขียว และในการเขี่ยเชื้อต้องใส่ถุงมือและปิดปากด้วย ดอกเห็ดที่เกิดเป็นช่อให้เลือกดอกที่โตดีที่สุด
·       หัวเชื้อที่ดี....เส้นใยต้องหยาบและหนา.....(หากมีสีอื่นๆ เสีย) เชื้อที่แข็งแรงจะออกดอกที่ขวดได้ (เชื้อที่เคาะแล้วแตกร่วนง่าย ยังไม่ดี)
·       การต่อวุ้นใช้เวลา 14 วันจึงนำมาใช้ได้ (วุ้นที่ติดเชื้อสามารถนำส่วนที่ดีมาใช้ได้)
·       วุ้นที่เดินเป็นวง คือ มีการเจริญเติบโตที่แตกต่างกันระหว่างกลางวันและกลางคืน

·       แม่เชื้อ คือ การต่อจากดอกโดยตรง