ปัจจัยที่ต้องควบคุม


              ปัจจัย เรื่องอากาศ ความชื้น และอุณหภูมิ  สิ่งเหล่านี้ต้องควบคุมให้ได้ครับ ซึ่งเห็ดแต่ละชนิดก็มีความต้องการที่แตกต่างกันออกไปเช่น เห็ดนางฟ้าภูฐาน ต้องการอุณหภมิ 25 องศา ความชื้น 80% แต่ในความเป็นจริง ไม่ต้องเจาะจงตรงตามหลักมากนักครับการสร้างความชื้นในโรงเพาะเห็ด อุปกรณ์ ULEM น่าสนใจครับเป็นสินค้าของบ้านเห็ด สามารถสร้างละอองขนาดเล็กกระจายในอากาศและตั้งเวลาในการทำงานได้  ละอองน้ำเป็นฝอยขนาดเล็ก จะไม่กระจายเข้าสู่ก้อนเห็ดแบบการรดน้ำด้วยสายยางและสปริงเกอร์  ไม่อุดตัน การใช้งานที่มีการควบคุมอย่างถูกต้องจะสามารถใช้งานได้ยาวนานครับ